Lapsevanemate infolist

LAPSEVANEM - soovid olla kursis infoga, et mida vahvat perega ette võtta, millisesse trenni, koolivaheaja laagrisse lapsed panna, kuidas arendada beebit, saada juurde lapsevanemate tarkusi?

Kui jah, siis kutsume Teid ühinema Tartu linna ja lähiümbruse valdade lapsevanemate infolistiga "LAPSEVANEMAD". 

Infolist on loodud teavitamaks listiga liitunuid erinevatest üritustest, perepäevadest, spordiüritustest, teadaannetest, huvialaringidest, koolitustest, koolivaheaja laagritest jms üritustest/ettevõtmistest, mis toimuvad Tartus ja lähiümbruse valdades ning on mõeldud lastele, noortele ja/või lapsevanematele, tervele perele. Saadetava info läbivateks märksõnadeks on laste arengu toetamine, lapsevanemate koolitamine ja nõustamine, perega koostegutsemine.
Infolist on e-posti põhine, st info saadetakse listiga liitunutele e-posti aadressile.  


Üks listi loomise eesmärk oli teadvustada ja julgustada lapsevanemaid ja lapsi (koos) osalema aktiivsemalt mitmetes erinevates lastega peredele, lastele suunatud tegevustes.

List on loodud 2009.a Lelula Perekeskuse ja MTÜ Hea Algus koostööprojekti "Teadlik lapsevanem" raames ning Tartu LV Haridusosakonna abil, kuid infovahetamine sai alguse juba paar aastat enne seda. 

Listiga liitumiseks saada oma liitumissoov aadressile monikamagi@hot.ee või lapsevanemad@haridus.tartu.ee.

Listi kaudu saavad uudiseid, infot edastada Tartu linnas ja maakonnas lastega, peredega tegelevad huvialategevust pakkuvad organisatsioonid, muuseumid, spordiseltsid, mängutoad, lasteaiad, lastehoiud, koolid, linnavalitsus, lapsevanemad jms. 

Kommertsreklaami selle kaudu ei edastata. Olge julged teavitamaks ka ise meid muudest vahvatest ettevõtmistest, üritustest, mis toimub lähiümbruses.


ETTEVÕTMISTE KORRALDAJAD - kui olete Tartus või lähiümbruses korraldamas vahvaid ettevõtmisi, mis on mõeldud peredele, lastele, siis palun saatke info aadressile monikamagi@hot.ee. Infot edastatakse listi teksti kujul, st et pilte, faile listi ei saadeta. Tekstilises infos peab olema ära märgitud - millal, mis toimub, mis kell, kellele mõeldud (vajadusel ka, et mis vanuses lastele), mis on eesmärk, mida tehakse/mis on päevakorras, kus toimub (vajadusel kohalejõudmise juhised), mis maksab, vajadusel registreerimise info, kontaktid, viited ürituse, korraldaja kodulehtedele.

Info saadetakse listi edasi paari päeva jooksul edasi listi. Otse listi infot te saata ei saa.

Tänaseks on listiga liitunud ca 1920 lapsevanemat ja see arv suureneb pidevalt.


PS! Kui oled varasemalt juba listiga liitunud, kuid nüüd mingil põhjusel ei jõua info enam sinuni, siis palun võta listi haldajaga ühendust kontrollimaks oma e-posti aadressit. Alati infot välja saates tuleb tagasi teatud hulk kirju veateatega, et postkast on täis, aadressit ei eksisteeri enam jne. Samuti võta ühendust, kui sinu e-posti aadress on muutunud või ei soovi enam listi kaudu uudiseid saada.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Privaatsuspoliitika. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta MTÜ Le-Lu-La (Lelula Perekeskus) poolt hallatava Tartu linna ja lähiümbruse lapsevanemate infolisti endiste, praeguste ja tulevaste liikmete privaatsust. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad liikmete isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-posti aadressit.


Isikuandmeid kasutab Lelula Perekeskus vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on listi liikmetele teavitamine üritustest, koolitustest, teadaannetest, huvialaringidest, koolivaheajaüritustest jms, mis toimuvad Tartus ja lähiümbruse valdades ja on mõeldud lastele, lapsevanematele, tervele perele ning läbivateks märksõnadeks on laste arengu toetamine, lapsevanemate koolitamine ja nõustamine. 


Lelula Perekeskus ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui listi liikmega ei ole vastavat kokkulepet või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Juhul, kui saate meie käest infokirja, ilma et oleksite meile enda teadmata edastanud oma andmeid, palume sellest teavitada ja saata vastavasisuline kiri e-posti aadressile monikamagi@hot.ee.

Oma nõusoleku info saamiseks saate igal ajal tagasi võtta, vastates mõnele listi kaudu saadud infokirjale ja lisades vastav märge lahkumissooviga. Samuti saate oma lahkumissoovi saata eraldi kirjaga e-posti aadressile monikamagi@hot.ee.


Alates 01.06.2018 kustutame listi info saajate hulgast e-posti aadressid, millelt ei ole saabunud vastavat teadet oma nõusoleku kinnitamise või tühistamise kohta.


Kõikide privaatsuspoliitikat, isikuandmete kogumist ja kasutamist puudutavate küsimuste korral palume saata vastavasisuline kiri e-posti aadressile monikamagi@hot.ee.


Austame Teie valikut!
MTÜ Le-Lu-La (Lelula Perekeskus)