Lapsevanemate infolist

Kutsume Teid ühinema uudistelistiga "LAPSEVANEMAD". List on loodud 2009.a Lelula Perekeskuse ja MTÜ Hea Algus koostööprojekti "Teadlik lapsevanem" raames ning Tartu LV Haridusosakonna abil ning on mõeldud Tartu linna ja selle lähiümbruse lapsevanematele. 


List "Lapsevanemad" on loodud teavitamaks listiga liitunuid üritustest, koolitustest, teadaannetest, huvialaringidest, koolivaheajaüritustest jms, mis toimuvad Tartus ja lähiümbruse valdades ja on mõeldud lastele, lapsevanematele, tervele perele ning läbivateks märksõnadeks on laste arengu toetamine, lapsevanemate koolitamine ja nõustamine.


Üks listi loomise eesmärk oli teadvustada ja julgustada lapsevanemaid ja lapsi osalema aktiivsemalt mitmetes erinevates lastega peredele, lastele suunatud tegevustes.

Listiga liitumiseks saada oma liitumissoov aadressile monikamagi@hot.ee või lapsevanemad@haridus.tartu.ee

Listi kaudu saavad uudiseid edastada Tartu linnas ja maakonnas lastega tegelevad organisatsioonid, mängutoad, linnavalitsus, lapsevanemad jms. Kommertsreklaami selle kaudu ei edastata. Olge julged teavitamaks ka ise meid muudest vahvatest ettevõtmistest, üritustest, mis toimub lähiümbruses.


Kui olete Tartus või lähiümbruses korraldamas vahvaid ettevõtmisi, mis on mõeldud peredele, lastele, siis palun saatke info aadressile monikamagi@hot.ee. Infot edastatakse listi teksti kujul, st et pilte, faile listi ei saadeta. Tekstilises infos peab olema ära märgitud - millal, mis toimub, mis kell, kellele mõeldud (vajadusel ka, et mis vanuses lastele), mis on eesmärk, mida tehakse/mis on päevakorras, kus toimub (vajadusel kohalejõudmise juhised), mis maksab, vajadusel registreerimise info, kontaktid, viited ürituse, korraldaja kodulehtedele. Info saadetakse listi edasi paari päeva jooksul edasi listi. Otse listi infot te saata ei saa. 

Tänaseks on listiga liitunud ca 1920 lapsevanemat ja see arv suureneb pidevalt. 


PS! Kui oled varasemalt juba listiga liitunud, kuid nüüd mingil põhjusel ei jõua info enam sinuni, siis palun võta listi haldajaga ühendust kontrollimaks oma e-posti aadressit. Alati infot välja saates tuleb tagasi teatud hulk kirju veateatega, et postkast on täis, aadressit ei eksisteeri enam jne.
Samuti võta ühendust, kui sinu e-posti aadress on muutunud või ei soovi enam listi kaudu uudiseid saada.